#hoperisecd


Koncerty a akcie zachytené fotoaparátom IMG_9320

Na konci sme sa spojili aj so Spoločenstvom z Rajeckých Teplíc a dali spoločnú pieseň VLÁDCA

Zpět do složky